Конкурс късометражен филм

Регламент на ФЕСТИВАЛ НА БЪЛГАРСКОТО КИНО „СВЕТИ ВЛАС“

„Свети Влас“ е фестивал за нови български игрални филми и се провежда всяка година през юли.
 1. ХАРАКТЕР НА ФЕСТИВАЛА

  1. Фестивалът има състезателен характер за пълнометражни (над 60 минути), късометражни (създадени по време на Фестивала) български игрални филми, на които се връчва някоя от официалните награди на журито. Фестивалът предлага и съпътстващи програми от игрални филми.
  2. Фестивалът представя разнообразни съпътстващи програми, организирани в различни секции: за новосъздадени пълнометражни и късометражни игрални филми, включително  за филми, свързани с чествания на български творци, дискусионни форуми, конференции, технически и творчески презентации, уъркшопи и др.
 2. ОРГАНИЗАТОРИ НА ФЕСТИВАЛА

   1. Организатор на Фестивала „Свети Влас“ e  ДИНЕВИ ГРУП.
   2. Фестивалът се осъществява от Организационен комитет, който включва изпълнителния директор, продуцента , селекционерите на конкурсната програма и директор „Връзки с обществеността“ (PR).
 3. НАГРАДИ

  1. За присъждане официалните награди на фестивала със заповед на изпълнителния директор се назначава жури, което присъжда следните официални награди:
   • Най-добър пълнометражен филм;
   • Най-добър късометражен филм;
   • Най-добър режисьор;
   • Главна мъжка роля;
   • Главна женска роля;
   • Поддържаща мъжка роля;
   • Поддържаща женска роля;
   • Най-добър сценарист;
   • Най-добър оператор;
  2. Творчески съюзи, фондации и други организации могат да учредяват собствени награди, осигурявани от тях. Предложенията за награди и отличия се депозират пред Фестивални комитет не по-късно от два месеца преди началната дата на Фестивала и се утвърждават най-късно 1 месец преди началото на Фестивала.
 4. ЖУРИ

  1. Състезателната програма на Фестивала се оценява от жури, включващо утвърдени филмови професионалисти и изявени творци на съвременното изкуство.
  2. Журито включва петима члена (включително председателя);
  3. Всеки член на жури, включително председателите, има право на един глас.
  4. Журито приема решенията си за определяне на наградите, с протокол, който се подписва от всички негови членове. Решението се приема с мнозинство.
  5. Журито има право да присъди не повече от две награди за един филм.
  6. Журито няма право да разделя повече от една от официалните награди.
 5. СЪСТЕЗАТЕЛНА И ДРУГИ ПРОГРАМИ НА ФЕСТИВАЛА

  1. Фестивалният комитет има право в рамките на Фестивала да организира:
   • Съпътстваща филмова програма;
   • Тематични поредици, ретроспективи, фокуси;
   • Дискусии и събития
 6. УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИТЕ НА ФЕСТИВАЛА

  1. Участието на всички филми във всички програми на фестивала е предмет на селекция.
  2. В подкрепа на свободните артисти, участието във фестивала е безплатно.
  3. Фокуси и специални програми се определят ежегодно по избор на организатора.
  4. В състезателните програми на Фестивала не могат да участват филми, в които имат творческо участие, под каквато и да е форма членовете на журито. Тези филми се представят в извънконкурсната програма на Фестивала.
 7. КОПИЯ НА ФИЛМИТЕ

  1. Копието на всеки филм, участващ в програмите на Фестивала, и проверката за качеството му се осигурява от неговия продуцент. Ако Фестивалът получи некачествено копие, филмът автоматично се изключва от участие във фестивала, а продуцентът дължи неустойка на стойност 20% от потенциалния приход при максимална  запълняемост на залата, в която е програмиран неговият филм.
  2. Задължение на участниците е да декларират, че притежават авторските права на материалите използвани при създаването на филмите си. Фестивалът НЕ НОСИ никаква отговорност за нарушаване на законите за авторско право.
  3. Най-късно 45 дни преди началото на Фестивала продуцентите се задължават да предоставят каталожната информация /описана в заявката/ на български и на английски език, снимки от филма и на режисьора, трейлър или откъс от филма до 2 минути. Ако тези материали не бъдат предадени в срок, филмът отпада от официалния каталог на Фестивала.
  4. Освен ако не е заявил изрично обратното в бланката за участие, кандидатът предоставя правото на организационния комитет да използва с некомерсиална цел филма и части от него, и допълнителните рекламни материали за популяризиране на фестивала.
 8. ФИНАНСИРАНЕ

  1. Фестивалът се финансира от ДИНЕВИ ГРУП, като може да се ползва подкрепа от партньори и съорганизатори.
  2. Фестивалът може да набира средства и от спонсори, отделни фирми, фондации, организации, които нямат право да поставят каквито и да било условия във връзка с програмата и работата на Фестивала.
 9. ГОСТИ И УЧАСТНИЦИ НА ФЕСТИВАЛА

  1. Фестивалът има право за своя сметка да покани участници в него.
  2. Фестивалният комитет има право да покани официални гости, общественици, специалисти, кинокритици, дейци на изкуството от други области, гости от други страни – фестивални директори, филмови творци, експерти, журналисти, продуценти и др.
  3. Журналисти от различни медии се акредитират за Фестивала, като тяхното участие е за сметка на институциите или редакциите, които ги командироват. Техните акредитации се издават от Организатора.